#

Giriş:

Son Güncelleme:

Konya

Çorap kutularının içinden cephanelik çıktı

Konya’da lojistik firmaları aracılığıyla farklı illere silah gönderileceği ihbarını alan KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 farklı ile gönderilmek üzere çorapların içine gizlenerek kargolanan 60 adet tabanca ve 80 adet şarjör ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri silah kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.

Silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda, lojistik şirketi aracılığıyla Adana iline gönderilmek üzere çorapların içine gizlenerek çorap kutusu şeklinde kargolanan 30 adet tabanca ve tabancalara ait 30 adet şarjör, İzmir iline gönderilmek üzere kargolanan 20 adet tabanca ve 40 adet şarjör, Antalya iline gönderilmek üzere kargolanan 10 adet tabanca ve 10 adet şarjör, toplamda 60 adet tabanca ve 80 adet şarjör ele geçirilerek el konuldu.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Genel

“Pek çok sorun, Müslümanların bugününü ve geleceğini tehdit etmektedir”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, savaşların, işgallerin, şiddet ve yoksulluk gibi devasa sorunların sarmalına itilen İslam coğrafyasının, fitne, terör ve cehalet üçgeninde karamsarlığa ve umutsuzluğa sürüklendiğini belirterek, “Gelinen noktada radikalizmden kimlik erozyonuna, tefrikadan din istismarına kadar pek çok sorun, Müslümanların bugününü ve geleceğini tehdit etmektedir” dedi.

Haber Giriş:

on

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Konya’da düzenlenen Uluslararası İslami Dayanışma Oyunları Sempozyumu’na katıldı.

Bir otelde düzenlenen sempozyumda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, her alanda sağlam disiplinler geliştiren Müslümanların, bilimde, sanatta, siyasette, mimaride ve hayatın bütün alanlarında insanlığa yön veren eserler meydana getirdiğini ifade ederek, günümüze kadar ulaşan ve yarınlara ışık tutacak olan çok zengin bir ilim, hikmet, sanat ve kültür mirası bıraktıklarını söyledi.

Bu büyük mirasa sahip çıkma ve onu daha ileri bir noktaya taşıma hususunda özellikle son üç asırda Müslümanların ciddi zafiyetleri olduğunu kaydeden Erbaş, “Bunun bir neticesi olarak Müslüman toplumlar, sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel vb. açılardan dahili ve harici pek çok müdahalelere maruz kalmıştır. Etnik kimlikler, ideolojik farklılıklar ve gerçekte bir zenginlik olan mezhep ve meşrep çeşitliliği üzerinden çıkarılan fitnelerin kavurucu ateşine duçar olmuştur. Savaşlar, işgaller, şiddet ve yoksulluk gibi devasa sorunlar sarmalına itilen İslam coğrafyası, fitne, terör ve cehalet üçgeninde karamsarlığa ve umutsuzluğa sürüklenmiştir. Gelinen noktada radikalizmden kimlik erozyonuna, tefrikadan din istismarına kadar pek çok sorun, Müslümanların bugününü ve geleceğini tehdit etmektedir. Müslümanların enerji ve motivasyonunu sömüren söz konusu sorunlarda harici faktörlerin payı olsa da en büyük etkenin kendi iç dinamiklerimiz olduğu aşikardır. Bugün hakikatte rahmete ve kolaylığa vesile olan, özgür düşünce ve hür iradeyi besleyen ırk, dil, mezhep ve meşrep farklılıkları, maalesef ayrılık ve kavga sebebi olarak telakki edilmektedir” dedi.

“Ümmet coğrafyamızın her yerinden imdat çığlıkları yükseliyor”

Müslümanların imamesi kopan tespih taneleri gibi her biri bir yana dağılmış vaziyette olduğunu anlatan Erbaş, “İşte, Orta Asya’dan Balkanlara, Afrika’dan Kafkaslara kadar İslam coğrafyasının hali pürmelali ortadadır. İşte, Arakan, Doğu Türkistan, Yemen, Libya, Somali, Suriye işte, ilk kıblemiz Kudüs yıllardır kanayan yaramız olan Filistin, bugünlerde yine işgalci İsrail’in haksız, hukuksuz ve insafsız saldırılarına maruz kalmaktadır. İşgalci zihniyet, dünyanın sessizliğinden ve Müslümanların dağınık görünümünden aldığı cesaretle Gazze’de bir kez daha çocukları ve masum insanları hedef almaya başlamıştır. Hukuk ve ahlaktan yoksun bu zihniyet, sözüm ona ‘güvenlik politikası’ adı altında zulümlerini tüm dünyanın gözü önünde sürdürmeye devam ediyor. Filistinli bebekler gün yüzü görmeden ölümle tanışıyor. Gözü yaşlı annelerin feryadı gök kubbeyi titretiyor. Sadece Filistin’den değil, ümmet coğrafyamızın her yerinden imdat çığlıkları yükseliyor. Bilmeliyiz ki yaşadığımız bütün bu sıkıntılar, İslam’ın vahdete çağıran ilkelerinden, Kur’an’ın birleştirici gücünden, Peygamber’in kuşatıcı ve kucaklayıcı davet yönteminden uzaklaşmanın bir sonucudur. Kendi inanç ve medeniyet köklerimize tutunamayışımızın ve gönüllerimizi birbirimize gerektiği gibi açamayışımızın acı bir neticesidir. Onca medeniyet müktesebatımıza rağmen tarihin ve çağın gerçeklikleri karşısında basiret, feraset ve dirayetli bir duruş ortaya koyamayışımızın vahim bir yansımasıdır. Bizi birbirimizden koparan, coğrafyamızı parçalayan, çaresizlik ve kimsesizlik duygusu içinde düşmanlarımızın insafından medet umacak bir duruma sürükleyen asıl etken, sevginin yerine nefreti büyüten kalbi hastalıklarımızdır. Altını çizerek ifade edeyim ki bugün, yetimlerin gözyaşını dindirecek, masumların kanını durduracak ve ümmet coğrafyamızı yeniden esenlik yurduna dönüştürecek bir kardeşlik şuurunu geliştirmekten ve güçlendirmekten başka çıkış yolu bulunmamaktadır” şeklinde konuştu.

“İslam dünyası, bugün adeta tatlı su deryasında susuzluk çekmektedir”

Yüreklerin birleşmeden zihinlerin birleşmesinin mümkün olmayacağını aktaran Erbaş, “Yüreklerimizi birleştirmenin başlangıç noktası ise, İslam’ın vahdet ve esenlik ikliminin cümle kapısı olan nebevi tavsiyesine ram olmaktır. İslam’ın barış çağrısını içselleştirerek bütün Müslümanlarla bir araya gelme iradesi gösterebilmektir. Her şartta hak, hakikat ve iyilik yolunda birbirimize destek olmaktır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de yüce Allah, Müslümanları tevhit ekseninde bir araya gelmeye çağırmaktadır. Farklılıkların ayrılık sebebi haline getirilmesi durumunda nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya kalınacağı hususunda bizleri açıkça uyarmaktadır. Söz konusu ilke ve uyarılara gereken hassasiyetin gösterilmemesi, Müslümanların ve İslam coğrafyasının parçalanmasıyla sonuçlanmıştır. Kuşkusuz Müslümanları böyle vahim bir tabloya sürükleyen sebeplerin başında cehalet gelmektedir. Bu cehaletin iki boyutu vardır: Birincisi, Kur’an, sünnet ve medeniyet müktesebatımız hususundaki cehalet; ikincisi ise İslam coğrafyası üzerinde kurgulanan senaryolar konusundaki cehalettir. Asırlarca kendi ilim ve kültür zenginliklerinden bihaber bırakılan İslam dünyası, bugün adeta tatlı su deryasında susuzluk çekmektedir. Büyük bir hazine üzerinde yoksulluk yaşamakta ve sahip olduğu imkanların farkında bile olmaksızın kurtuluşu başka dünyalarda aramaktadır. Maalesef tefrika ve iç kavgalar sebebiyle heybetini yitirdiği için emperyalist güçlerin tasallutuna maruz kalmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Bu coğrafyayı, acı ve gözyaşı diyarı haline getiren sebepleri ortadan kaldırmanın yollarını aramalıyız”

İslam toplumlarının bugün içinde bulunduğu olumsuz tablonun, asla ümitsizliğe sürüklememesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, “Unutmamalıyız ki bizler bütün sorunlarımızı çözebilecek inanca, irfana ve bilgi birikimine sahibiz. Hem kendimizin hem de bütün insanlığın sorunlarını çözme noktasında Kur’an ve sünnet, en büyük imkanımızdır. Geçmişte olduğu gibi bugün de öncelikli sorumluluğumuz, Kur’an’ı ve sünneti doğru anlamak, mesaj ve ilkelerini çağımıza taşımaktır. İnancımızın bu iki temel kaynağı, aynı zamanda bizlere, yüreklerimizi birbirimize açmamızı, ortak zeminimizi sağlamlaştırmamızı ve kardeşlik ekseninde bir dayanışma şuuru geliştirmemizi telkin etmektedir. Bu noktada bizim için önemli bir pusula olarak asrısaadette gerçekleştirilen ‘uhuvvet’ ve ‘dayanışma’ örneklerini zikredebiliriz. Hayata ve olaylara İslami bir şuur ve ahlak perspektifinden bakarak o köklü kardeşlik mefkuremizi bugün yeniden canlandırmak bizim elimizdedir. Medeniyet köklerimizden neşet eden bu mefkureyi çağın gerçekliklerini dikkate alarak yeniden ihya etme becerisini mutlaka göstermeliyiz.

Bütün boyutlarıyla İslam’ın hayat anlayışını, adalet ve merhamet idealini, hukuk ve ahlak ilkelerini bilimden teknolojiye, ekonomiden sanata, eğitimden spora her alana teklif etmenin gayreti içinde olmalıyız. Diğer taraftan sorunlarımızı kendi imkanlarımızla çözebilmek için Müslümanlar olarak daha fazla gayret göstermeli; birbirimizin, birliğimizin ve ortak değerlerimizin farkına varmak için daha çok bir araya gelmeliyiz. Duygu, düşünce ve eylemde güç birliği yaparak asırlardır sekinet yurdu olan bu coğrafyayı, acı ve gözyaşı diyarı haline getiren sebepleri ortadan kaldırmanın yollarını aramalıyız. İşte o zaman, söz konusu bu karamsar tabloyu değiştirme imkanına kavuşmuş olacağız. Aksi halde parçalanmışlığı sebebiyle genç ve dinamik insan gücünü, zenginliklerini ve imkanlarını yeterince kullanamayan İslam dünyası, emperyalist müdahalelere ve meydan okumalara gerektiği gibi karşı koyamayacaktır” dedi.

“Birlikte geniş ve derinlikli projeler geliştirilmelidir”

İslam coğrafyasının kardeşlik ve dayanışma bilinciyle yeniden toparlanmasına ve ümmetin vahdetine ilim insanlarının öncülük edeceğini belirten Erbaş, “Bu meyanda öncelikle din alimlerimizin, bilginlerimizin bir araya gelmesi, büyük bir dayanışma ve koordinasyon içerisinde çalışması, temel meselelerde ortak akıl, yaklaşım ve söylem oluşturması büyük bir önem arz etmektedir. Ayrıca bilgi, birikim, fikir ve tecrübeleriyle topluma ve yönetim mekanizmalarına rehberlik etmesi, ufuk açması, hızla değişen dünyada ümmet varlığımız ve geleceğimiz açısından ötelenemez bir sorumluluktur. Bu bağlamda eğitim, aile, gençlik, çevre, gıda, ekonomi, teknoloji, spor gibi konularda ve insanı ilgilendiren bütün alanlarda işbirliği ve ortak çalışmaların fikri zemini hazırlanmalıdır. Birlikte geniş ve derinlikli projeler geliştirilmelidir. İnanıyorum ki İslam’ın evrensel mesajları ve güzel ahlak ilkeleri ekseninde doğru bir yöntemle hayata geçirilecek bu tür organizasyonlar, Müslümanların dayanışma imkan ve potansiyelini daha güçlü ve görünür kılacaktır. Söz konusu potansiyel gerektiği gibi kullanıldığında ise İslam dünyası, sahip olduğu doğal zenginlikler, stratejik konum, genç ve dinamik nüfus gibi avantajlarını daha etkin bir şekilde kullanma imkanı bulacak ve her açıdan dünyanın en önemli gücü haline gelecektir” diye konuştu.

Devam Et

Konya

Konya’da çayda kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Konya’nın Çumra ilçesinde 16 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği iddia edilen çayda kayboldu. Kurtarma ekiplerinin yaklaşık 12 saat süren çalışması sonucu gencin cesedi, kayboldu yerden yaklaşık 500 metre ileride bulundu.

Haber Giriş:

on

Olay, dün akşam saatlerinde Çumra ilçesinde meydana geldi.  Sanayi Sitesi köprüsünden serinlemek için Çarşamba Çayı’na girdiği öne sürülen 16 yaşındaki Muhittin Çay, bir süre sonra suda kayboldu. Muhittin Çay’ın suda kaybolduğunu gören yanındaki arkadaşları durumu ailesine bildirdi.

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine arama kurtarma, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sabaha kadar süren çalışmalar neticesinde 16 yaşındaki gencin cesedi, suya girdiği yerin yaklaşık 500 metre ilerisinde bulundu. Yaklaşık 12 saat süren kurtarma çalışmasının ardından sudan çıkarılan gencin cesedi, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Muhittin Çay’ın akşam saatlerinde koyunlarını otlatmaya çıktığı ve serinlemek için köprüden kanala girdiği öne sürüldü. Hastanedeki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek olan Muhittin Çay’ın öğle namazını müteakip Çumra Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Devam Et

Konya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Konya’da

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 5’inci İslami Dayanışma Oyunları’na katılmak için Konya’ya geldi.

Haber Giriş:

on

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i, havalimanında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak törene katılacak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sporcuların kaldığı Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubad Kampüsü’ndeki Oyunlar Köyüne geçerek, burada incelemelerde bulundu.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış öncesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve bazı devlet başkanlarıyla yemekte bir araya gelecek.

Devam Et

Trend