#

Giriş:

Son Güncelleme:

Bursa

Rektör Kılavuz görevdeki 2,5 yılını değerlendirdi

Uludağ Üniversitesi’nin pandemi döneminde online eğitim ve sınavlarla, Tıp Fakültesi’nin de sağlık hizmetleriyle önemli başarıya imza attığını belirten Rektör Ahmet Saim Kılavuz, 2022 bütçesinin yüzde 26 artışla 1 milyar 6 milyon lira olarak kabul edildiğini açıkladı. Yeni yapılan yurt yatırımlarıyla barınma konusunda sıkıntı yaşamadıklarını ifade eden Rektör Kılavuz, Uludağ Üniversitesi’nin 16 araştırma üniversitesi içinde 11. sıraya, girişimci ve yenilikçi üniversite sıralamasında 21.sıradan 19.sıraya yükseldiğini, Urap’ın dünya sıralamasında ise 1319. sırada olduklarını açıkladı.  Kılavuz, göreve geldiklerinde yüzde 45 olan öğrenci memnuniyetinin yapılan yatırımlar ve iyileştirmelerle yüzde 61’e çıktığını kaydetti.

70 bin öğrenci, 2 bin 750’si akademik olmak üzere 8 bin personel ile hizmet veren Uludağ Üniversitesi’nin rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz, görevdeki 2,5 yılını basın toplantısı ile değerlendirdi.

Uludağ Üniversitesi’nin ortak akılla ve şeffaf bir şekilde yönettiklerini, üniversite sanayi işbirliğine ve öğrenci dostu olmaya önem verdiklerinin altını çizen Kılavuz, en büyük hedeflerinin Bursa Ticaret Sanayi Odası, Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Ulutek’in 800 milyon dolarlık bir projeyle 144 dönümlük arazideki AR-GE merkezini hayata geçirmek olduğunu ifade etti.

Uludağ Üniversitesi’nde 26 olan patent sayısının 276’ya çıktığını hatırlatan Kılavuz, “Üniversiteyi derledik, toparladık. Envanterini doğru şekilde ortaya koyduk. 716.sırada gösterilmesi ve genel ortalamanın 500 sıra daha üstünde yer almasının sebebi özellikle üniversite sanayi arasındaki işbirliği gayretidir. Ulutek de BTSO büyük ortaklarından birisidir, İbrahim Burkay başkanın hazırlattığı bu proje hayata geçtiğinde, finansman bulduğunda 800 milyon dolarlık bir proje Bursa’nın geleceği değişecek. Amerika ve Fransa’da bir örneği olan 144 dönümde AR-GE merkezi oluşturulacak. Paranın yokluğu arzu ettiğimiz noktalara bizi getiremiyor. O oluncaya kadar gelen talepleri değerlendirdiğimizde, Renault da arge merkezini buraya taşımak istiyor. Tekrar gelmek istiyorlar. TUSAŞ’ın, Türkiye Uçak Sanayii’nin bir AR-GE merkezi var. Bizden bir hocamız orada çalışıyor. İnşallah bir yılda TUSAŞ’A 2 katlı bin metrekarelik bir yer hazırladığımız taktirde önümüzdeki yıl 30, sonra 50, 2025 yılında 150 mühendise ulaşacak kitleyi çalıştıracaklar. Bu çocuklar ve gençler, yerli ve milli muharip uçağın hafifletilmesi üzerine çalışıyorlar. Bunu başardılar, geliştirecekler” diye konuştu.

Türkiye’nin en fazla öğrenciye sahip 3 üniversitesinden biri olduklarını hatırlatan Prof Kılavuz, “Eğitim faaliyetleri 16 ay çevrimiçi online yapıldı. Pandemi ilan edildiğinde bir ay gibi tüm Türkiye’de olduğu gibi panik havası ile karşılaştık. Hem Türkiye eğitimi, sağlığı hem de Milli Eğitim Bakanlığımız ve YÖK’ümüz gerekli adımları attı. 5 milyon liralık ilave yatırım yaparak, bilgi işlem ve uzaktan eğitim alanında kısa sürede adapte olduk. 31 Mart 2020 itibariyle online olarak, öğrencilerin mağduriyetine sebep olmaksızın, büyük ölçüde de onların sorunlarını çözerek devam ettik. Sınavlar online yapıldı, dersler online yapıldı. 2020 bahar döneminde derslerimizi daha ziyade asenkron olarak yürüttük. Kamil Dilek hoca zamanında oluşturulmuş Ukey sistemi vardı. 3-4 dersi online yapıyorduk. Yeni ilaveler yapıldı. Güz yarıyılından itibaren 2020-2021 güz döneminden itibaren canlı olarak evlerinden bulundukları mekânlardan arkadaşlar derslerimizi izleme imkanına sahip oldular. Uygulamalı derslerde yeterli randıman için soru işaretleri vardı. Hocalar sisteme kolay adapte oldular. İlk defa Bursa Uludağ Üniversitesi tarihinde TSE belgesini alma imkânına sahip olduk. Bireysel olarak bazı meslek yüksek okulları alıyordu. Tüm üniversite olarak ilk defa bir TSE belgesi sahibi olduk. Denetime gelen bir mühendis, termodinamik derslerine girmiş, uzaktan nasıl yapıldığını. sordular. Hayran kaldığını ifade etti. Bu şartlar bizim için Türkiye ve dünya için eğitim öğretimin karma, hibrit yöntemlerle kısmen uzaktan yönetilebileceği bir sisteme doğru evrilmesi gerektiği sonucunu doğurdu.. Bize bir takım tecrübeler kazandırdı. Biz her dönemde 300 bin online sınav yaptık. Sınav güvenliği tartışılabilir, önceki yüz yüze yapılan sınavlara göre yüzde 2-3’lük sapmaların olduğunu gördük” diye konuştu.

Sağlık ordusuna teşekkür

Sağlık ordusunun, özellikle pandnemi döneminde 18 ayda fedakârca çabalarının her türlü takdirin üzerinde olduğunu kaydeden Kılavuz, “Uyumadılar, yemediler, içmediler, elden gelen tüm gayreti gösterdiler. Hamdolsun pandemiyi platoya getirmiş oldular. Covid komisyonumuz oldu. İdareci arkadaşlarımız olduğu gibi, aynı zamanda tıp fakültesinden hocalarımız oldu. Bunlar değerlendirildi. Eğitim öğretimde belirli mesafeler alındı.. Tıp Fakültesi dekanlığı ve hocalarımıza ayrıca teşekkür etmek lazım. Başhekimliğimize teşekkür etmek lazım. Hafta başı itibariyle 103 binin üzerinde test, 2800 yatan hastaya tedavi imkanı sağlamışız. Az bir hizmet değil. 5 klinik ve bir yoğun bakımı sürekli ilk günden itibaren pandemiye hazır tuttuk. Pik döneminde 2020 nisan ve kasım aylarında. Onun dışında belli seviyede götürüyoruz. Tıp fakültemiz ve hastanemiz belirli dönemden itibaren birm yılın birikimini ortadan kaldırmak için son 6 ayda çok ciddi gayret gösterdi. Eylül ayında SGK’ya kestiğimiz faturanın tutarı 33 milyon liradır. Yıllık tutar 360 milyon liradır. Global bütçe olarak 310 milyon taahhüdümüz var SGK’ya. Ertelenen tedavinin mevcut tedaviler de dikkate alındığında yapılması gerekiyordu. Artış ondan kaynaklanıyor. Devletimize teşekkür etmemiz vefa borcudur. 400 milyon lira borcumuz vardı. Devlet bu pandemi döneminde bu borcu ödemimize imkan sağladı. Üniversite hastaneleri hep zarar ederler. Sut fiyatları yeterli değildir. Kayda değer değişiklik olmamıştır. Devlet hastaneleri araştırma hastaneleri ve özle hastaneler 8.günden sonra ısrarla üniversite hastanelerine gönderirler. Bizde 100-120 gün ya sağlığına kavuşur ya da ahirete irtihal ederler. Bunun 8 günlük parasını alırsınız. Bundan kar etmeniz mümkün değildir. Devlet de bunu bildiği için. Biz her ne kadar tasarruflu davransak da devlet 5 yılda bir. Pandemi olağanüstü şartlarda yaşandı. Devlete ve devlet ricaline gösterdikleri yardım ve destekten dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Kılavuz, “Urap’ın dünya sıralaması var. 1319 sıradayız. Bu 2022 yılı bütçesi ise 1 milyar 6 milyon olarak bağlandı. Yüzde 26’lık artışa tekabül ediyor. Bu artış bizim için sevindirici bir artıştır. 40 yılın bugüne sirayet eden bütçe sıkıntılarını dikkate aldığımızda, hala eşdeğer üniversitelerle değerlendirildiğinde rakamın tatmin edici olmadığını söylemek gerekiyor. Hacettepe nüfusça küçük yüzde 30 fazlasıdır. Baştan beri böyle geliyor. Belirli oranlarda artış yapıldığı için böyle devam ediyor. Yurt konusunda kredi yurtlar ilave kapasite oluşturdu. 10 bine yakın ilave kapasite. Bize kayda değer şikayet ve itiraz gelmedi. İl gelen insanlar heyecanlanıyorlar. Açıkta kalacak mıyız diye endişe ediyorlar. Hangi siyasî görüşten olursa olsun, bütün belediyeler destek oldular. Pandemi öncesi olmayıp, pandemi sonrası yeni açtığımız 7500 8000 rakamına 2700 yeni ilave yıl başında devreye girecek. Çok büyük sıkıntı yaşamadık. Üniversite yurtlarında barınıyorlar. Artık rakamsal olarak belirli noktaya geldik. Biz üniversitenin kalite çıtasını yükseltelim. Bir ânda mümkün olmuyor. Siz yaptığınız işlerde ehliyet liyâkat ve şeffaflık ve özellikle özlük haklarının insanlara verilmesi, özlük hakkı eşittir kul hakkı diye düşünüyoruz. Verilmesi dikkate alındığında bilimsel çalışmalara, bilimsel çalışmaların aldığı atıflara, çıktılara, patentlere ve ticarîleşmeye gittiğini görüyoruz. TÜBİTAK’ın girişimci ve yenilikçi üniversite sıralamasında 21.sıradan 19.sıraya yükseldik. Urap’ın bu yıl itibariyle 29. sıradan 27. sıraya yükseldik. Urap’ın dünya sıralaması var. 1319 sıradayız. Bu sıra Uludağ Üniversitesinin hak ettiği sıra değil. Henüz daha 2021 dünya sıralaması yayınlanmadı. Urap dünya üniversiteler sıralamasını yaparken 5 kıstası var. Türkiye için dünya sıralamasında öngördüğü parametreleri dikkate almıyor. Doktora öğrenci sayısının lisans öğrenci sayısına oranını dikkate alıyor. Bir hocaya 41 öğrenci düşen bir üniversiteyiz. Erciyes ile birlikte çok dezavantajlıyız. Osmangazi ile kıyas ettiğimizde bir anda 6 puan atıyor. Üniversitenin tarihinde duvar üzerine bir tuğla koyabilirsem, bizden sonraki arkadaşlar tuğlalar koyarsa, bu üniversite hak ettiği noktaya gelir. Kaliteden geldik, kalite çalışmalarında belirli mesafe aldık” şeklinde konuştu.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yoğun bakımlarının yenilendiğini, acil servislerinin 9 ay sonrasında 2 bin metrekarede modern bir yerde hizmet vereceğini ifade eden Kılavuz sözlerini şöyle sürdürdü.

“350 yataklı Çocuk Hastanesi’ni de hayata geçiriyoruz. Hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Bölüm bölüm kliniklerin yenilenmeleri yapıldı. Personel yemekhanesini yapıyoruz. Acil ve yoğun bakımları da genişletip yeniliyoruz. Şu anda 1 milyar liralık bütçemizin yüzde 85’i personel ve akademisyen maaşlarına gidiyor. Ancak fakülteden gelen 360 milyon liranın yüzde 5’i yani 18 milyon lirasını araştırma geliştirme projelerine ayırıyoruz” ifadelerini kullandı

“TOGG’a aranan eleman yetiştiriyoruz”

Rektör Kılavuz, yaptıkları ankette öğrenci memnuniyetinin yüzde 45’ten yüzde 61’e çıktığını, sosyal donatı alanları, öğrencilerin ihtiyacı olan restoran, kafe ve marketlerin kampus içinde hizmet vermeye başladığını vurgulayarak şunları söyledi:

“15 bin dönüm üzerinde kuruluyuz. 5500 dönümü de tamamen orman ve bursada bu genişlikte bir orman yok. Bursa’nın akciğerleriyiz. En büyük hayalimiz hedefimiz, Ulutek’in 144 dönüm arazi içindeki, TEKNOSAB’ın da AR-GE olacak yapıya kavuşturulmasıdır. Projeleri çizildi. Demoları yapıldı. Para bulunabilirse, bir gayrimenkul yatırım ortaklığı devreye girebilirse, bu işleri yaparız derlerse, bu hakikaten Bursa ve ülkeyi ayağa kaldıracak proje olur. Güzel sanatlar fakültemizin hâlâ binası yok. spor bilimleri fakültemizin idarî binası yok. onun dışındakileri halletmeye çalışıyoruz. Borusan Vakfı ve Gemlik Belediyesi ile hukuk fakültesi, 2 amfi ve kafe inşaatı protokolü imzaladık. Hayâl proje ufuk projeden bahsediyorsanız, Ulutek’i gerçek anlamda yeni teknolojilerin ve otomotivin AR-GE merkezi hâline getirecek projeyi uygulamaya koyarsak bursa için ciddi şans olur.

TOGG ile ilişkilerimiz iyi. Bizim otomotiv çalışma grubumuz var 35 hocadan oluşan. Her ay bir toplantı yapıyoruz. otomotiv teknoloji konusunda tebliğ müzakereler yürütüyoruz. Açılış dersimizi TOGG ceosu Gürcan Karakaş verdi. Bu sadece sembolik bir iş değil, aynı zamanda özel anlamı olan bir iş. Üniversiteden söz ediyorsanız, bilimden teknolojiden söz ediyorsunuz demektir. İlk açılış dersini 2023’te Türkiye’nin ortaya çıkacak vizyon projelerinden birisi olan bir projenin başındaki şahsı getirerek verdik. biz bu işlere talibiz. Uludağ Üniversitesi olarak bizden istifade edin dedik. Ortak projeler yürütebiliriz dedik. Destek verdik. TOGG’un aracı banttan inmeden, 2 yıllık meslek yüksek okulumuzda o fabrikada çalışacak, servisinde görev alacak öğrenci aldık. Uygulamalı dersler yapıyorlar. Gemlik’te önümüzdeki yıl öğrenci almaya başlayacağız. Otomotiv mühendisliği lisansını verirken, yeni yüksek lisans programı açtık. Hibrit ve elektrikli araçlar yüksek lisans programıdır. Lazer teknolojisi ile metal tozlarından cihazlar üretme, tıpta ve otomotivde kullanılmak üzere ana bilim dalını ilk defa açan üniversiteyiz. yetiştirdiğimiz insan kaynağı ile TOGG’un servis hizmetleri ve üretim esnasında fabrikada çalışacak elemanların yetişmesi için destek veriyoruz. Süreç içinde geliştikten sonra olacaktır. Öncelikli alanlarda TÜBİTAK’a verdiğimiz projelerle TOGG’un ihtiyacı olan iyileştirmeleri yaparız”.

Bursa

Bursa Valiliği’nden yoğun kar yağışı uyarısı

Haber Giriş:

on

Bursa Valiliği pazar günü il genelinde yoğun kar yağışına karşı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Bursa Valiliği’nden açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; ilimiz genelinde 23 Ocak 2022 Pazar günü ilk saatlerden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli (10-20 cm), yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı beklenmektedir. Yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Devam Et

Bursa

BURFAŞ Uludağ tesisleri hizmete açıldı

Haber Giriş:

on

Bursa’nın farklı noktalarındaki 9 farklı sosyal tesiste geçtiğimiz yıl 1 milyon 350 bin kişiyi misafir eden Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURFAŞ, hizmet halkalarına Uludağ 2. Oteller Bölgesi’ndeki yeni tesisi de ekledi. Bursalıları Uludağ’da BURFAŞ kalitesiyle buluşturacak tesis törenle hizmete açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan BURFAŞ, kentin 9 farklı noktasındaki sosyal tesislerde Bursalılara hizmet veren ve geçtiğimiz yıl 1 milyon 350 bin kişiyi bu tesislerde ağırladı.

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’a da bir sosyal tesis kazandırıldı. Teleferiğin 2. Oteller Bölgesi’ndeki son istasyonu olan Kurbağakaya İstasyonunun üst katını kafe ve restoran olarak dizayn eden Büyükşehir Belediyesi, Bursalıları Uludağ’da da BURFAŞ kalitesiyle buluşturacak tesisi törenle hizmete açtı.

BURFAŞ Uludağ Sosyal Tesisleri’nin açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa milletvekilleri Atilla Ödünç ve Refik Özen, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da katıldı.

4 mevsim hizmet

Uludağ Sosyal Tesisleri’nin açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ’a gelen misafirlerin gönül rahatlığıyla yararlanabileceği, nitelikli bir hizmetin sunulacağı tesisleri açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Hizmete açılan tesisin sadece kışın değil, yılın 12 ayı hizmet vereceğini dile getiren Başkan Aktaş, “Çalışmaların haziran ayında başladığı tesisimizi yaklaşık 2,5 milyon liralık yatırımla tamamladık. Misafirlerimiz bu tesislerde deneyimli personelin güler yüzlü ve özenli hizmetini bulacak. Aynı anda 200 kişiye hizmet verebilecek kapasitede olan Uludağ Sosyal Tesislerimize özel yüzde 30 para puan yüklemesi yapılacak. Bunun yanında biliyorsunuz teleferikte cuma günleri halk günü uygulaması yapılıyor. Bu tesisimizde de cuma günleri halk gününe özel yüzde 50 para puan uygulaması gerçekleştireceğiz. Sosyal tesisimiz restoran kısmında et menüleri, fırında pide çeşitleri ve kafeterya kısmında zengin menü içeriğiyle hizmet verecek” dedi.

Alan Başkanlığı’nda sona doğru

Uludağ’da 7-8 farklı kurumun söz hakkı olması nedeniyle yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik olarak başlanan Uludağ Alan Başkanlığı konusunda da önemli bir mesafe alındığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Alan Başkanlığıyla alakalı geçtiğimiz günlerde milletvekillerimiz ve ilgili bakanlıklarımızla bir online toplantımız oldu. Konu şubat ayında meclise gelecek. Evet bütün kurumlar işin bir ucundan tutuyor ama bir birliktelik yok. İşte Alan Başkanlığı bu birlikteliği sağlayacak. Biz Büyükşehir olarak elimizden geleni yapıyoruz. Altyapıyı bitirdik. Altyapı gereksinimleri noktasında BUSKİ marifetiyle ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Yine İller Bankası’nda sağlanan finansmanla hayata geçireceğimiz atık su arıtma tesisi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Biz Uludağ’ın 4 mevsim hizmet vererek, hem kent hem ülke ekonomisine katkı sağlaması için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.
Bursa Milletvekili Refik Özen ise sadece Bursa’nın değil, Türkiye’nin değeri olan Uludağ’ın hak ettiği yerde olması noktasında hem genelde hem yerelde çok ciddi çalışmalar yaptıklarını vurguladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapı noktasında önemli hizmetler yapıldığını kaydeden Özen, hizmete açılan sosyal tesisin hayırlı olmasını diledi.

Bursu Milletvekili Atilla Ödünç de artık günü birlik olarak Uludağ’a çıkan vatandaşların da gönül rahatlığı ile yararlanabileceği bir tesis olduğunu belirterek, bölgeye yapılan yatırımlar nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Başkan Aktaş ve protokol üyeleri daha sonra sosyal tesisi gezdi.

Devam Et

Bursa

Bursa’da Uludağ yolunda kaza: Dere yatağına uçtu

Haber Giriş:

on

Bursa Uludağ’dan inen aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden otomobile çarptıktan sonra dere yatağına yuvarlanmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Bursa’da öğlen saat 13.00 sıralarında İnkaya Mahallesi Uludağ yolu 8. kilometrede yabancı uyruklu Anas El-Gomati idaresindeki otomobil kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda önünde seyreden A. T. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki dere yatağına düştü. Kazada otomobildeki sürücüyle araçta bulunan Sabeg Raqıba ve Saleh Sadı Sadı yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulanslarla Çekirge Devlet hastanesine kaldırdı. Otomobilin çarptığı diğer aracın sürücüsü A T. ise yaşadığı şoku bir süre atlatamadı.

Kaza esnasında otomobiline zincir taktırmak için yol kenarında bekleyen Yasin Misser, “Araç yol ayrımında frene basmış. Kar lastikleri yokmuş. Kaydı ve duramadı. Daha sonra diğer araca çarptı. Kontrolden çıkarak takla attı. Araçta 4 yaralı vardı. Birinin ağır olduğunu öğrendik” dedi.

Devam Et

Trend